Posredovanje u kupovini i prodaji nekretnina

Detaljnom analizom dokumentacije i kvalitetnom prezentacijom nekretnina iz ponude, našim klijentima značajno štedimo vrijeme, nudimo sigurnost i pouzdanost u poslovnom odnosu.

Našim klijentima želimo poručiti da itekako vodimo brigu o njima i o njihovom vremenu, preuzimajući na sebe poslove i odgovornosti kojima bi inače klijenti bili izloženi u postupku samostalne kupoprodaje nekretnine. Svi oni koji su bar jedanput prošli kroz ovakav posao najbolje znaju koliko su puno vremena i energije trebali uložiti da bi prodali ili kupili odgovarajuću nekretninu. Poslovica kaže: „Vrijeme je novac!“, ali ne samo to, jednom proteklo vrijeme više se ne može vratiti, zato iskoristite najkvalitetnije vaše vrijeme i prepustite našim stručnjacima da rade za vas i pomognu vam u rješavanju ovako ozbiljnih stručnih pothvata.

Ako ste prodavatelj nekretnine i samostalno ju prodajete planirajte da vam u vremenu prodaje predstoji velik broj dolazaka i obilaska nekretnine od strane potencijalnih kupaca, što zahtjeva da vam nekretnina svaki puta bude lijepo uređena, a vi trebate biti dostupni i na raspolaganju kupcima za sva njihova pitanja.

Ako se odlučite na prodaju nekretnine putem naše Agencije, nakon sklapanja Posredničkog ugovora sa Agencijom te nakon predočenja postojeće dokumentacije o nekretnini, dobiti ćete informacije o eventualnim nedostacima u dokumentaciji koja je potrebna kako bi se utvrdio legalitet nekretnine, te sve naputke kako se nedostaci mogu ukloniti. Od Agencije ćete dobiti informaciju o kretanju postignutih prodajnih cijena sličnih nekretnina na obližnjim mikrolokacijama jer se one u puno slučajeva razlikuju od prodajnih cijena oglašenih na portalima.
Ukoliko nekretnina ima nedostataka čije rješavanje prodavatelj želi prepustiti kupcu, onda se prodajna cijena umanjuje sukladno procijenjenim budućim troškovima koje bi kupac imao po pitanju rješavanja nedostataka.
Kada se dogovori prodajna cijena i pregleda dokumentacija, Agencija će Prodavatelju predložiti na koji način da pripremi nekretninu za fotografiranje i snimanje. Vrlo su važne navedene radnju za prezentaciju nekretnine.
Za svakog našeg klijenta besplatno odrađujemo fotografiranje i izrađujemo 360 virtualnu šetnju (za našu bazu). Virtualne šetnje nam služe da kupcima prezentiramo nekretnine u uredu umjesto da svaku fizički razgledavamo, što značajno smanjuje broj obilazaka nekretnine, štedi vrijeme i novac prodavateljima i kupcima.
Nakon detaljne obrade fotografija i dokumentacije, pristupamo objavi nekretnine na internetu. Započinjemo sa objavom na vlastitoj web stranici, potom na besplatnim i naplatnim domaćim i inozemnim oglasnicima. Odabir oglasnika i troškove oglašavanja snosi Agencija čime prodavatelj ostvaruje značajnu uštedu novaca.

U dogovoru s prodavateljem, Agencija je dužna zainteresiranog kupca dovesti u razgledavanje nekretnine. Ukoliko se postigne dogovor oko cijene i ostalih uvjeta, pristupa se realizaciji pravnog posla kupoprodaje. Agencija nudi pravnu sigurnost u smislu izrade ugovora o kupoprodaji od strane pravnika. Cijeli proces kupoprodaje prati Agencija, od isplate kapare do sklapanja Kupoprodajnog ugovora i isplate konačne cijene te uknjižbe vlasništva. Po izvršenoj uknjižbi novog vlasnika, Agencija će ukoliko je klijenti ovlaste izvršiti prijenos režija na kupčevo ime.

Ako ste kupac nekretnine i niste angažirali Agenciju onda vam predstoji veliki broj pretraga nekretnina na internetu, obilazaka potencijalnih nekretnina, utvrđivanja legaliteta, vlasničkih odnosa, konzultacija sa pravnicima, pregovora sa vlasnicima, papirologije, postupaka ovjere, uknjižbe, prijenos režija, itd. Sve to može uzrokovati puno stresa i značajni gubitak vremena. Ove zahtjevne poslove možete prepustiti s potpunim povjerenjem našoj Agenciji.

Za kupce nekretnina radimo analizu potreba i želja, odabiremo nekretnine iz vlastite baze i pretražujemo baze ostalih suradnika radi prezentacije kupcu. Za nekretnine iz vlastite baze omogućavamo pregled istih iz ureda, putem moderne tehnologije virtualnih šetnji. Potom ukoliko se kupac zainteresira za određenu nekretninu, dogovaramo sa prodavateljem razgledavanje iste. Vršimo dodatnu provjeru dokumenata nekretnine te savjetujemo kupce i vršimo pregovore oko uvjeta kupnje te pružamo podršku u cijelom procesu ostvarenja posredovanog pravnog posla.

Obzirom da smo locirani na području Općine Fažana, posebna specijalnost su nam nekretnine sa područja Fažane (nekretnine Fažana, stanovi Fažana, apartmani za prodaju Fažana, kuće Fažana, zemljište Fažana).