Izrada 360 virtualne šetnje

Tehnologija 360 virtualnih šetnji omogućuje potencijalnim kupcima da prošeću virtualno kroz nekretninu, da zavire u svaki kutak prostora, bez potrebe za fizičkim obilaskom nekretnine. Za nekretnine iz naše ponude izrađujemo besplatno virtualne šetnje za potrebe prezentacije nekretnine kupcima.

Izrada 360 virtualne šetnje, kao i 2D/3D tlocrta, usluga je koju nudimo svim građanima i pravnim osobama. Dakle, nije nužno da se radi o kupcu ili prodavatelju nekretnine iz naše ponude. Uslugu izrade 360 virtualne šetnje po nekretnini može naručiti svatko, a cijena ovisi o mnoštvo elemenata (veličina nekretnine, broj prostorija, lokacija…) stoga ju formiramo na pojedinačni upit. Cijene izrade virtualnih šetnji kreću se od 1500 kn na više.

Najčešći razlog izrade 360 virtualne šetnje po nekretnini je online prezentacija nekretnine prilikom prodaja iste ili najma turistima te prezentacija poslovnih prostora. Najčešći naručitelji 360 virtualnih šetnji su privatni iznajmljivači apartmana i soba, vlasnici poduzeća/obrta ili poslovnih prostora te prodavatelji nekretnina.